کنوانسیونهای بین المللی

اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌ مصوب‌ 1968

اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌ مصوب‌ 1968

 اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌ مصوب‌ 1968 از 23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسیه‌ای‌ به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌های‌ حاصله‌ طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و تنظیم‌ برنامه‌ای‌ برای‌ آینده‌ برگزار...
اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

 این اعلامیه شامل یک دیباچه و 30 ماده,در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 خورشیدی در مجمع سازمان ملل تصویب شد و جهانیان این روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن می گیرند.  مقدمهاز آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان...
اعلامیه جهانی حقوق زبانی

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

 مقدمه:موسسات و تشکیلات غیردولتی٬ امضاء کنندگان "بیانیه جهانی حقوق زبانی" حاضر٬ گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛- با در نظر گرفتن "اعلامیه جهانی حقوق بشر" مورخ ١٩٤٨ ٬ که در مقدمه اش اعتقاد خود را به "برابری حقوق پایه ای بشر٬ کرامت و ارزش افراد انسانی...
اعلامیه جهانی حقوق کودک

اعلامیه جهانی حقوق کودک

مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیستم نوامبر ۱۹۵۹ نظر به اینکه اعضای ملل‌متحد در منشور ملل، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر مجدداً تأکید کرده و برای پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم...
اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789

اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789

اعلامیه سند اساسی انقلاب 1789 فرانسه است که به حقوق فرد و جمعی تمام طبقات اشاره دارد. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی، از منظر اعلامیه فرانسه حقوق انسان جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر و وابسته به طبیعت انسانی است. به طوری که نه تنها شهروندان...
اعلامیه درباره محو همه اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

اعلامیه درباره محو همه اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

اعلامیه درباره محو همه اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد، مصوب 25 نوامبر 1981نظر به اینکه یکی از اساسی‌ترین اصول منشور ملل متحد، حیثیت و برابری لاینفک همۀ آحاد بشر است و همهً دولت‌های عضو، جداگانه یا به اشتراک، متعهد شده اند با همکاری...
اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی

اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی

اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، مصوب 18 دسامبر 1992با تایید مجدد اینکه یکی از اهداف اصلی ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمایت از رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان ، بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا مذهب...
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ، مصوبه 15 دسامبر 1989کشورهای عضو این پروتکلبا اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده...
مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 دولتهای عضو این مقاوله نامه:برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای...
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل مصوب 16 دسامبر 1966دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی،...
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی،...
پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000دولت های عضو این مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات...
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوبه 26 دسامبر 1966کشورهای عضو این پروتکلبا توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (که از این پس کمیته نامیده...
پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999دولتهای عضو پروتکل حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان. با توجه به...
پروتکل های اختیاری معاهده حقوق کودک

پروتکل های اختیاری معاهده حقوق کودک

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) کشورهای عضو این پروتکل‌:با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجراء مفاد آن‌،...
پیمان‌نامة حقوق کودک

پیمان‌نامة حقوق کودک

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 (29 آبان 1368)مقدمهکشورهای عضو پیمان‌نامة حاضر،با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیرقابل...
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13 دسامبر 2006مقدمه:دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،(الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد آه منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی ، عدالت و صلح...
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا مورخ دهم دسامبر ۱۹۸۲ کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، عدالت و پیشرفت برای...
کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها

این کنوانسیون براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده استاین کنوانسیون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 به اجرا درآمده است.دولت‌های طرف قرارداد، ‌با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق...
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 10 دسامبر ١٩٨۴کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت به این که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه...
کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌

کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌

کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ مصوب 21 دسامبر 1965دول‌ عاقد این‌ قرارداد: نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با...
کنوانسیون‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ و مجازات‌ آن‌

کنوانسیون‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ و مجازات‌ آن‌

کنوانسیون‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ و مجازات‌ آن‌ مصوب 9 دسامبر 1948 مجمع‌ عمومی‌ متن‌ قرارداد ضمیمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ (ژنوسید)(20) را تصویب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آنرا برای‌ امضاء و تصویب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌...
کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌

کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979مقدمه‌ دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد. با عنایت‌ به‌...
کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌

کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان. مصوبه 28 ژوئیه 1951طرفهای‌ معظم‌ متعاهد نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد و اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر که‌ در 10 دسامبر 1948 به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ رسیده‌ است‌ ـ این‌ اصل‌ را مورد تأکید قرار داده‌اند که‌ کلیه‌ افراد...

آدرس

اطلاعات تماس

marker-iconدفترتهران : خیابان شهید بهشتی،خیابان اندیشه اصلی،اندیشه 3 غربی،پلاک 48 ، طبقه دوم

marker-iconدفتر اصفهان : خیابان شیخ صدوق شمالی بعد از چهار راه نیکبخت،طبقه فوقانی بانک شهر.ساختمان اداری تک نگین ،طبقه سوم ، واحد 4

mobilee-icon 09904850200 , 031-36632309

email-iconاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">